Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

CPR kabel

29 juni 2017, 09:01

CPR regels en norm EN 50575 voor kabels treden in werking op 1 juli 2017!

Vanaf 1 juli 2017 mogen alle kabelfabrikanten alleen kabels volgens Construction Products Regulation en norm EN 50575 maken. Het gaat om CPR-gecertificeerde kabels voor permanente installaties in bouwwerken. Het doel van de CPR is eenduidige informatie verstrekken over prestaties van bouwproducten en daarmee het gebouw/civiel technisch werk, brandveiliger te maken. Lobeco Fire + Security is helemaal voorbereid op de nieuwe regelgeving en heeft de nieuwe kabel in het assortiment opgenomen die aan de nieuwe eisen voldoet.

Wat is de CPR richtlijn?

Wij brengen onze tijd voor 90% door in gebouwen. 90% van alle branden vindt plaats in gebouwen. Ieder jaar sterven er 4000 mensen als gevolg van deze branden. Daarnaast vallen er een niet vastgesteld aantal gewonden. Om dat aantal doden en gewonden terug te dringen is binnen de Europese Unie nieuwe regelgeving met betrekking tot bouwproducten ontwikkeld. De CPR richtlijnen gelden ook voor de elektrotechnische bekabeling in gebouwen. Dit betekent dat CPR kabel moet worden toegepast die voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Nieuwe brandklassen voor kabel

De voormalige brandklassen voor kabels zal worden vervangen door de nieuwe classificatie volgens norm EN 50575. EN 50575 combineert de normen voor het testen van verschillende parameters, waardoor kabels zullen worden getest op energie-inhoud, verspreiding van brand, rook, zuurgraad, warmteafgifte en druppelvorming (brandende druppels plastic die het vuur verspreiden). 
In Nederland maken wij gebruik van norm NEN 8012, waarin de volgende vier klassen gelden : B2ca, CcaDca en Eca.

Europese brandklassen voor elektrische leidingen:

Nieuwe brandtesten

Vanwege de verandering in classificatie en testmethoden is een nieuwe norm voor brandtesten van toepassing, EN 50399. Het aantal aspecten waarop brandbijdrage wordt beoordeeld is daarbij uitgebreid. De aspecten waarop kabels opnieuw getest worden zijn:

  • Brandvoortplanting
  • Rookontwikkeling
  • Warmteontwikkeling (totaal en piek)
  • Brandende vallende deeltjes (droplets)
  • Zuurheid van de rookgassen (accidity)

Europese rookklassen voor elektrische leidingen:


Europese klassen voor brandende vallende deeltjes:

Europese klassen voor corrosiviteit /zuurgraad:

Wat is NEN 8012?

Om de juiste brandclassificatie voor toepassing van kabels in bouwwerken te bepalen, is in Nedeland de NEN 8012 gepubliceerd. In de NEN 8012, welke sinds 2015 bestaat, zijn de nieuwe Europese CPR eisen verwerkt. Feitelijk is de NEN 8012 niets anders dan een risicoanalyse waarbij de keuzes gemaakt worden op basis van gebruiksfunctie van het gebouw en de eventuele (vervolg)schade door brand. De NEN 8012 koppelt de gebruiksfuncties en de geëvalueerde risico’s aan één van de volgende vier brandclassificaties:

Functiebehoud kabel

Voor functiebehoud tijdens brand (“Resistance to fire”) is er nog geen geharmoniseerde productnorm beschikbaar. Om deze reden hoeven functiebehoud kabels geen brandclassificatie te hebben.

Lobeco kabel

Lobeco Fire + Security heeft alle soorten beveiligingskabel met de verschillende classificaties in haar assortiment. Mocht u toch een kabel nodig hebben met een andere classificatie dan die op onze website staan, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Deze kabel is mogelijk wel te bestellen!

Wilt u meer informatie?
Download hier onze CPR brochure.

Meer informatie?

Download onze Lobeco CPR brochure.

Ontvangt u liever de brochure op papier? Neem dan contact met ons.


© 2019 Lobeco. Alle rechten voorbehouden.