Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Gezondheidszorg

Casus

Intramurale zorg instellingen in de gezondheidszorg kampen vaak met het probleem dat de gebouwen meestal vrij toegankelijk zijn voor iedereen, er minder capaciteit beschikbaar is en de bewoners meer zorgbehoevend zijn dan voorheen. Dit is direct het gevolg van alle besluitvorming om het zorgstelsel in Nederland drastisch te rationaliseren en ouderen langer extramuraal te laten wonen. Dit heeft tot gevolg dat er vaak nieuwe problemen ontstaan die te maken hebben met een hogere behoefte aan goede communicatie en het afstemmen van processen op elkaar in een "Total Care solution" en wellicht in een "Total Proces solution".

Oplossing: leefcirkels en beeld sensoren

Rond het thema toegankelijkheid en locatiebepaling heeft Lobeco meerdere concepten ontwikkeld die toepasbaar zijn voor de Zorg. In deze concepten staat de bewegingsvrijheid van de bewoner centraal en zetten wij camerabeelden in als intelligente sensoren. Al deze informatie brengen wij eenduidig en systeem onafhankelijk bij elkaar, waarbij rapportage en terugkijken opmerkelijk eenvoudig is gemaakt. Hierdoor bent u, als organisatie, beter in staat processen te analyseren en aan te passen en zal de kwaliteit van leven voor de bewoner verhoogd kunnen worden. Samen met een efficiëntere inzet van personeel kan de kwaliteit van zorg per bewoner worden verhoogd. Onze oplossingen beperken zich niet tot een enkele locatie, het voordeel wordt juist verhoogd indien er meerdere locaties worden gekoppeld aan onze oplossing. Indien er meerdere locaties onder onze paraplu worden gebracht, zijn er ook andere groene maatschappelijke voordelen te behalen door toepassing van Domotica en persoonsgebonden locatie informatie, zoals energiebesparing, slim omgaan met verlichting, klimaatsturingen op maat.

Doelgroepen:

  • Ouderenzorg Intramuraal & Extramuraal
  • Thuiszorg instellingen
  • GGZ instellingen

Gebruikers van onze zorgoplossingen

Onze belangrijkste doelstelling is zorgbehoevende patiënten en ouderen met onze oplossingen en sensoren een betere dienstverlening aan te kunnen bieden. Waarin het beheersbaar samenbrengen van de mantelzorgers en het “connecten” met de professionele hulpverleners zoals BHV-ers, wijkverpleging en zorgmeldkamers, een essentiële rol spelen. 

Wij kennen inmiddels al deze zorgprocessen, zowel intramuraal als extramuraal. Deze kennis in combinatie met onze jarenlange ervaring in het begeleiden van maatwerk projecten, zorgt ervoor dat wij de spil zijn in uw vraag naar oplossingen. Onze oplossingen bouwen voor u de bruggen binnen uw organisatie tussen de dagelijkse logistieke zorgtaken, die vanuit regelgeving en maatschappelijk gewenste veiligheidsfactoren worden opgelegd.
Maar vooral het vastleggen van veiligheid van hulpbehoevende en hulpverlener, mag niet uit het oog worden verloren. Dus ook bij calamiteiten, zoals brandveiligheid en ontruiming, heeft Lobeco een sector overschrijdende totaaloplossing. U weet exact waar iemand zich bevindt en of deze zich binnen zijn vooraf bepaalde “region of interest” begeeft. 

Gebruikers:

  • Zorgbehoevende patiënten en zelfstandigwonende oudere bewoners
  • BHV’ers
  • Mantel- en wijkverzorgers
  • Intramurale zorg
  • Zorgmeldkamers

© 2019 Lobeco. Alle rechten voorbehouden.